Online miestnosti MEET

Výučba prebieha podľa platného rozvrhu denného aj externého štúdia.

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
https://meet.ukf.sk/kulturneregiony

doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
https://meet.ukf.sk/BorisMichalik

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.
https://meet.ukf.sk/MarcelMudrak

Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
https://meet.ukf.sk/silvialetavajova

PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
https://meet.ukf.sk/kurpas

PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
https://meet.ukf.sk/Andreamolnarova

PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
https://meet.ukf.sk/KatarinaKompasova

PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
https://meet.ukf.sk/luciazahumenska

Mgr. Jana Hučková, PhD.
https://meet.ukf.sk/janahuckova

PhDr. Roman Zima, PhD.
https://meet.ukf.sk/rzima

PhDr. Marián Žabenský, PhD.
https://meet.ukf.sk/MarianZabensky

Mgr. Ján Válek
https://meet.ukf.sk/JanValek

Mgr. Lucia Kurpašová
https://meet.ukf.sk/luciakurpasova

Mgr. Matúš Beresecký
https://meet.ukf.sk/MatusBeresecky