Prechod na online výučbu od pondelka 27. 9.

Milé študentky a študenti,

okres Nitra vstupuje od pondelka 27. 9. do červenej fázy podľa Covid automatu. Katedra manažmentu kultúry a turizmu preto prechádza tiež od pondelka 27. 9. na online výučbu. Deje sa tak z dôvodu, že z hľadiska počtu študentov nespĺňame podmienku maximálne 20 osôb v miestnosti (podmienka uvedená v Covid automate). Online výučba bude trvať dovtedy, kým sa okres Nitra nevráti do oranžovej, resp. zelenej fázy.

Výučba bude prebiehať cez systém Meet. Okrem prvákov s ním máte všetci bohaté skúsenosti. Preto vás prosím, aby ste sa zúčastňovali všetkých prednášok a seminárov, plnili úlohy určené pedagógmi (prezentácie, referáty, seminárne práce). V prípade neúčasti sa vopred ospravedlňte s uvedením dôvodu absencie.

Informácia pre študentov 1. ročníka: online miestnosti Meet otvárajte výlučne cez prehliadač Google Chrome. Je potrebné, aby vám fungovala kamera a mikrofón (tie si však zapnete len na vyzvanie pedagóga). Online miestnosti jednotlivých pedagógov nájdete na stránke kmkt.sk v sekcii Kontakty, Pracovníci, kliknete na konkrétneho učiteľa a po otvorení jeho profilu tam nájdete modrý ovál ONLINE MIESTNOSŤ MEET, po kliknutí vás pripojí do výučbovej miestnosti. Na to, aby vám všetko primerane fungovalo, musíte mať stabilné internetové pripojenie. To si musíte zabezpečiť sami. My môžeme garantovať len pripojenie na strane pedagógov. Ak budete mať akékoľvek technické problémy súvisiace s nastavením kamery či mikrofónu, kontaktuje mailom dr. Kurpaša a pomôže vám s tým. Online miestnosť k predmetu Základy práva s Mgr. Bereseckým vám pošlem v priebehu týždňa. Svoje miestnosti vám tiež pošlú kolegovia z Jazykového centra (ruština, slovenčina pre cudzincov) a doktorand Ján Válek (Dejiny národnej kultúry).

 

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
https://meet.ukf.sk/kulturneregiony

doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
https://meet.ukf.sk/BorisMichalik

Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
https://meet.ukf.sk/silvialetavajova

PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
https://meet.ukf.sk/kurpas

PhDr. Michala Dubská, PhD.
https://meet.ukf.sk/michalafuskova

PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
https://meet.ukf.sk/Andreamolnarova

PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
https://meet.ukf.sk/KatarinaKompasova

PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
https://meet.ukf.sk/luciazahumenska

Mgr. Jana Hučková, PhD.
https://meet.ukf.sk/janahuckova

 

PhDr. Marián Žabenský, PhD.
https://meet.ukf.sk/MarianZabensky

Mgr. Ján Válek
https://meet.ukf.sk/JanValek

Mgr. Lucia Kurpašová
https://meet.ukf.sk/luciakurpasova

PhDr. Roman Zima, PhD.
https://meet.ukf.sk/rzima