„Osobnosť Kysúc“ 2022

7. januára 2023 Kysucká kultúrna nadácia (KKN) so sídlom v Bratislave udelila profesorovi Júliusovi Fujakovi (Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF) čestný titul „Osobnosť Kysúc“ „za vzorovú pedagogickú a vedeckú činnosť a tvorivý prínos do experimentálnej hudby“. Cena mu bola odovzdaná na Novoročnom Trojkráľovom koncerte Kysuckého komorného orchestra v Čadci s pozoruhodnými sólistami ako Stanislav Palúch (husle), Adam Marec (gitara) a Michaela Kubištelová (soprán). Orchester dirigovali Karol Levický – s ktorým ho J. Fujak pred 27 rokmi zakladal – ako aj pán Enrico Volpe z Talianska. Za viac ako 25-ročnú tradíciu udeľovania tohto čestného ocenenia k jeho držiteľom v minulosti patrili o. i. osobnosti ako Jozef Kroner, Miroslav Cipár, Emil Špaldoň, Albín Vrteľ, Pavol Kužma, Zuzana Vaňousová-Krónerová a i.

Videodokrútka laureáta:

 

Články o slávnostnom podujatí v regionálnej tlači tu

Zľava: Ing. Jozef Markulják z KKN,
prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
a primátor Mesta Čadca JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Image

Kysucký komorný orchester so sólistami Stanislavom Palúchom a Adamom Marcom.

Image