Zápis predmetov pre letný semester 2022

Milí študenti, do konca prvého týždňa vyučovania je otvorený zápis predmetov v AIS pre letný semester. Povinný predmet Exkurzia si zapisujú študenti končiacich ročníkov (interné štúdium – 3.r.Bc. a 2.r.Mgr., externí študenti – 4.r.Bc. a 3.r.Mgr.) Povinný predmet Odborná prax musíte absolvovať (týka sa to študentov končiacich ročníkov). Ostatní študenti si tento predmet pridávajú do výkazu letného semestra len vtedy, ak ho v letnom semestri aj absolvujú.
Prosím skontrolujte si zápis predmetov a výkazy o štúdiu, aby ste splnili podmienky pre štátne skúšky (končiace ročníky) a podmienky pre zápis do ďalšieho akademického roka (ostatní študenti).