24

november, 2022

11:45-09:00

Hodžova 1, Nitra, Slovensko

Deň otvorených dverí

Zadarmo

Miesto: Hodžova 1
Akropola

9:00 a 10:00

Predstavenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2023/2024 a prijímacom konaní
Priestor na otázky uchádzačov


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14

10:00 – 10:15 a 11:00 – 11:15

Prečo si vybrať štúdium na našom ústave?


Bakalársky a magisterský študijný program: riadenie kultúry a turizmu

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14

10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: kulturológia

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-16

10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: etnológia

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-6

10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu