Úprava titulného listu k bakalárskym a diplomovým prácam

POZOR – zmena názvu študijného odboru!

Milí študenti končiacich ročníkov denného aj externého štúdia,

venujte pozornosť tomuto oznamu. Nižšie vidíte vzor titulného listu k vašim bakalárskym a diplomovým prácam. O čo ide? Počas minulého akademického roka došlo k zmene názvu vášho študijného odboru na základe novoschváleného číselníka študijných odborov. Čiže, tak ako vidíte na ukážke, na titulný list uvádzate názov študijného programu, ktorý je RIADENIE KULTÚRY A TURIZMU, aj názov študijného odboru, ktorý je VEDY O UMENÍ A KULTÚRE.