Vstupná inštruktáž

Oznamujeme študentom 1. ročníka, že vstupná inštruktáž k štúdiu sa uskutoční v pondelok 20. 9. o 8.00 v Akropole (4. poschodie na konci
chodby) na Hodžovej ul. 1. Počas inštruktáže sa dozviete všetky podstatné informácie týkajúce sa organizácie štúdia, pridávania predmetov, rozvrhu, priebehu výučby.