Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
ETN22b - etnológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
historické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - etnológia Min. 144  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/1DMTV1/22  Metódy a techniky výskumu v etnológii I   6 2P + 2S  PH    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DOK1/15  Obyčajová kultúra I   3 2P    doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DSKU/15  Sociálna kultúra I   3 2P    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DSZE/15  Seminár k základom etnológie a folkloristiky   2 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DTKHK/22  Tanec v kultúrno- historickom kontexte   3 2P      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DZEF/15  Základy etnológie a folkloristiky   6 4P    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DZEM/15  Základy etnomuzikológie   3 2P    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DZH1/15  Základy hry na hudobnom nástroji I   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DDKE/15  Dejiny a koncepcie etnomuzikológie   3 2P    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/1DDZF/15  Druhy a žánre folklóru   3 2P    doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DMTV2/22  Metódy a techniky výskumu v etnológii II   3 2P    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DOK2/15  Obyčajová kultúra II   3 2P    doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DSK2/15  Sociálna kultúra II   3 2P  PH    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DTV1/15  Terénny výskum I   6 80sC    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DZCH/22  Základy etnochoreológie   3 1P + 1S    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DZH2/15  Základy hry na hudobnom nástroji II   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DDET/15  Dejiny etnológie   3 2P    doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DDSF/15  Dejiny a súčasnosť folklorizmu   3 2P      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DEOR/15  Etnoorganológia   3 2P    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/1DMKU1/15  Materiálna kultúra I   3 2P    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DOKK/15  Odev v kultúrnohistorickom kontexte   3 2P      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DRP1/15  Ročníková práca I   6       doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DRP2/15  Ročníková práca II   6       doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DTME/15  Teória a metodológia etnológie I   3 2P  PH    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DTRS/15  Tanečné regióny Slovenska I   2 2P      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DLUM/15  Ľudové umenie   3 2P      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DMKU2/15  Materiálna kultúra II   3 2P    doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DOP1/22  Odborná prax I   3 48sC      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DSAH/15  Slovenská ľudová ansámblová hudba   3 2P    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/1DSB1/22  Seminár k bakalárskej práci I   2 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DSEO/22  Seminár k etnoorganológii   2 2S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DTME2/15  Teória a metodológia etnológie II   3 2P    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DTRS2/15  Tanečné regióny Slovenska II   3 2P      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DTV2/22  Terénny výskum II   6 80sC  PH      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DDKA/22  Dejiny každodennosti   3 2P      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/1DDKA/22  Dejiny každodennosti   3 2P      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/1DKESS/22  Kategórie etnicity a etnická štruktúra Slovenska   6 2P + 2S    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.,  
KETNO/1DKRS/22  Kultúrne regióny Slovenska   6 2P + 2S    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DKRS/22  Kultúrne regióny Slovenska   6 2P + 2S    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DOP2/22  Odborná prax II   3 48sC      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DREL/15  Religionistika   3 2P  PH      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/1DREL/15  Religionistika   3 2P  PH      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/1DSB2/22  Seminár k bakalárskej práci II   2 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DSLP/15  Slovenská ľudová pieseň   3 2P    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DSB3/22  Seminár k bakalárskej práci III   4 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Etnológia Min. 24  Kreditov
 Študent za 6 semestrov je povinný získať minimálne 24 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
JC/CJI2Rj1/15  Odborný jazyk: Ruský jazyk 1   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
KETNO/1SD19/22  Slovenské dejiny 19. a 20. storočia   2 2P      doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD., Mgr. Alena Mikulášová, PhD.,  
KETNO/1DLT1/15  Ľudový tanec I   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
JC/CJI2Rj2/15  Odborný jazyk: Ruský jazyk 2   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KETNO/1DF/22  Dejiny filozofie   3 2S      Mgr. Juraj Skačan, PhD.,  
KETNO/1SD45/22  Slovenské dejiny po roku 1945   2 2P      Mgr. Zuzana Hasarová, PhD., prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.,  
KETNO/1DLT2/15  Ľudový tanec II   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
JC/CJI2Rj3/15  Odborný jazyk: Ruský jazyk 3   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KETNO/1DHR1/15  Hra na hudobnom nástroji I   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DVY1/15  Výtvarné techniky I   2 2C      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/DHHV/15  Hlasová výchova   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DEDE/15  Etnológia detstva   2 2P  PH      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DEDE/15  Etnológia detstva   2 2P  PH      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DLT3/15  Ľudový tanec III   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
JC/CJI2Rj4/15  Odborný jazyk: Ruský jazyk 4   2 2S  PH      prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.,  
KETNO/1DHR2/15  Hra na hudobnom nástroji II   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DVO1/15  Vokálne techniky I   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DVY2/15  Výtvarné techniky II   2 2C      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DLT4/15  Ľudový tanec IV   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1DHR3/15  Hra na hudobnom nástroji III   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DVO2/15  Vokálne techniky II   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DVY3/15  Výtvarné techniky III   2 2C      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DEXK/15  Exkurzia   3       doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/1DHR4/15  Hra na hudobnom nástroji IV   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/1DVO3/15  Vokálne techniky III   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1DVY4/15  Výtvarné techniky IV   2 2C      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/1DEDT/22  Digitálne technológie a etnológia   2 2S      Mgr. Andrej Gogora, PhD.,  
KETNO/1DEDT/22  Digitálne technológie a etnológia   2 2S      Mgr. Andrej Gogora, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Etnológia Min. 2  Kredity
 Študent za 6 semestrov je povinný získať minimálne 2 kredity.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/1DTDF/15  Tvorivé dielne z folklorizmu   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1VDT/17  Vizuálne dokumentačné techniky   2 2S      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/1SZECH/22  Seminár k základom etnochoreológie   2 2S      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/1SDZF/22  Seminár k druhom a žánrom folklóru   2 2S  1, 2      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/1PPEKD/22  Pamiatková prezentácia a edukácia kultúrneho dedičstva   3 1P + 1S  1, 2, 3      doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Etnológia Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/1D-S1/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu