Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
ETN22m - etnológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
historické vedy
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Etnológia Min. 75  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/2DASN/15  Antropológia svetových náboženstiev   6 4P    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/2DEFO/22  Európsky folklór a mytológia   3 2P      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/2DEFO/22  Európsky folklór a mytológia   3 2P      doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/2DETH/22  Európska tradičná hudba   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/2DOKE/15  Obradová kultúra európskych národov   3 2P    doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/2DRRO/22  Regionálny rozvoj   5 2P + 2S  PH    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.,  
KETNO/2DTGE/22  Tanečná geografia Európy   3 1P + 1S    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DUE/15  Urbánna etnológia   3 2P  PH    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/2DAA/15  Aplikovaná antropológia   3 2P      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DFUT/15  Folklorizmus a umelecká tvorba   3 2P      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DMMS/22  Európske minority a migračné štúdiá   6 2P + 2S    prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DMSV/22  Metodológia sociálnych vied - textový seminár   3 2S      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/2DMTH/15  Mimoeurópske tradičné hudobné kultúry   3 2P  PH    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/2DSDP1/22  Seminár k diplomovej práci I   2 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DESE/15  Vybrané problémy z etnológie strednej Európy   3 2P  PH      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/2DGRS/15  Rodové štúdiá   3 2P      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.,  
KETNO/2DSDP2/22  Seminár k diplomovej práci II   2 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DSZA/15  Slováci v zahraničí   3 2P      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DVPM/15  Vybrané problémy z etnomuzikológie   3 2P  PH    prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2DSDP3/22  Seminár k diplomovej práci III   4 2S      Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DTVY/15  Terénny výskum I   4 80sC      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DTPR/15  Terénny výskum II   4 80sC      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., Mgr. Miriama Bošelová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - etnológia Min. 15  Kreditov
 Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za 4 semestre je 15.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/2DDKR/15  Dejiny a kultúra Rómov   3 2P  PH    doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2DPMA/22  Základy projektového manažmentu   4 1P + 1S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KETNO/2DPMA/22  Základy projektového manažmentu   4 1P + 1S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD.,  
KETNO/2DASM/15  Antropológia smrti   3 2P  PH      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/2DKDD/15  Kultúrne dedičstvo - didaktika   3 2P      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/2FMK/22  Folklór a mediálna kultúra   3 2S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2FMK/22  Folklór a mediálna kultúra   3 2S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2DEXK/22  Exkurzia   3       doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2DEXK/22  Exkurzia   3       doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Mgr. Miriama Bošelová, PhD.,  
KETNO/2VA/22  Vizuálna antropológia   2 2S  1, 2      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  
KETNO/2VA/22  Vizuálna antropológia   2 2S  1, 2      prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,  

 
Výberové predmety

Blok - Etnológia Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/2SILH1/22  Štýlová interpretácia ľudovej hudby I   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/2SILH2/22  Štýlová interpretácia ľudovej hudby II   2 2C      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,  
KETNO/2DSILT1/22  Štýlová interpretácia ľudového tanca I   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DSILT2/22  Štýlová interpretácia ľudového tanca II   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DECHT/22  Etnochoreologická transkripcia   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DECHT/22  Etnochoreologická transkripcia   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2DEMT/22  Etnomuzikologická transkripcia   2 2S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2DEMT/22  Etnomuzikologická transkripcia   2 2S      doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.,  
KETNO/2DKI/22  Kinetografia   2 2C      Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.,  
KETNO/2SILP1/22  Štýlová interpretácia ľudových piesní I   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/2SILP2/22  Štýlová interpretácia ľudových piesní II   2 2C      doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.,  
KETNO/2CRMMK/22  Cestovný ruch, marketing a manažment v kultúre   3 2P  1, 2      doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - etnológia Min. 26  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KETNO/2DS1/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB           
KETNO/2DS2/15  Metodológia etnológie a sociálnych vied   2   SS           
KETNO/2DS3/15  Etnológia a folklór Európy   2   SS           
KETNO/2DS4/15  Aplikovaná etnológia   2   SS           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu