Konferencia Dynamika akulturácie na etnickej hranici