+ 421 37 6408 361

Aktuálna ponuka štúdia

KATEDRA MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU FF UKF v NITRE sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií. Študentov čakajú aj zaujímavé spoločenské a odborné podujatia, ako napríklad katedrové beánie či oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, obľúbené domáce a zahraničné exkurzie. Na všetkých nových študentov sa tešia „friendly“ pedagógovia a starší spolužiaci.

Cudzie jazyky

Cudzie jazyky

Mimoriadny dôraz kladieme na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva.

Sprievodca cestovného ruchu

Sprievodca cestovného ruchu

Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu.

Spoločenské a odborné podujatia

Spoločenské a odborné podujatia

Študentov čakajú aj zaujímavé spoločenské a odborné podujatia, napríklad katedrové beánie či oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, obľúbené domáce a zahraničné exkurzie.

AKTUÁLNA PONUKA ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu (predpokladaný počet prijatých študentov – 50). Študenti v programe  – riadenie kultúry a turizmu si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

 

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalársky študijný program v externej forme – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (predpokladaný počet prijatých študentov – 20) – ročné školné 530€.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu. Predpokladaný počet prijatých študentov – 30, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v externej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu – možnosť štúdia v Nitre (ročné školné 620€). Predpokladaný počet prijatých študentov – 15, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške).

 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)
Katedra manažmentu kultúry a turizmu v spolupráci s Katedrou kulturológie ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 5 rokov (ročné školné 670€).

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením papierovej alebo elektronickej prihlášky a jej odoslaním na FF UKF v Nitre v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KONAJÚ V ROZPÄTÍ TÝCHTO TERMÍNOV:
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – posledný júnový a prvý júlový týždeň 2021

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Ako podať papierovú a elektronickú prihlášku

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2021

Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2021

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2021

 

Dôležité linky:

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.