Aktuálna ponuka štúdia

KATEDRA MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU FF UKF v NITRE sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií. Študentov čakajú aj zaujímavé spoločenské a odborné podujatia, ako napríklad katedrové beánie či oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, obľúbené domáce a zahraničné exkurzie. Na všetkých nových študentov sa tešia „friendly“ pedagógovia a starší spolužiaci.

 

Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

Už 15 rokov organizujú študenti katedry v spolupráci s mestom Nitra oslavy tohto dňa.

Viac info
Cyklus cestovateľských večerov

Cyklus cestovateľských večerov

Máte radi cestovanie? Zaujímajú Vás zážitky a skúsenosti z netradičných ciest?

Viac info
Sprievodca cestovného ruchu

Sprievodca cestovného ruchu

Katedra je od roku 2003 akreditovanou inštitúciou pre kurz Sprievodca cestovného ruchu.

Viac info
Nitra mi chutí

Nitra mi chutí

Spojili sme lásku k mestu a lásku k jedlu a zrodil sa projekt Nitra mi chutí!

Viac info
Exkurzie

Exkurzie

Súčasťou študijného programu sú domáce aj zahraničné odborné exkurzie

Viac info
Beánie

Beánie

Piataci katedry každoročne preukazujú svoju kreativitu a tímovú spoluprácu pri organizovaní beánií.

Viac info

AKTUÁLNA PONUKA ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu (predpokladaný počet prijatých študentov – 50). Študenti v programe  – riadenie kultúry a turizmu si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

 

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalársky študijný program v externej forme – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (predpokladaný počet prijatých študentov – 20) – ročné školné 530€.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu. Predpokladaný počet prijatých študentov – 30, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v externej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu – možnosť štúdia v Nitre (ročné školné 620€). Predpokladaný počet prijatých študentov – 15, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške).

 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)
Katedra manažmentu kultúry a turizmu v spolupráci s Katedrou kulturológie ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 5 rokov (ročné školné 670€).

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením papierovej alebo elektronickej prihlášky a jej odoslaním na FF UKF v Nitre v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KONAJÚ V ROZPÄTÍ TÝCHTO TERMÍNOV:
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – posledný júnový a prvý júlový týždeň 2021

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Ako podať papierovú a elektronickú prihlášku

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2021

Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2021

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2021

 

Dôležité linky:

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.