Aktuálna ponuka štúdia 2024/2025

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením papierovej (25 €) alebo elektronickej (30 €) prihlášky a jej odoslaním na FF UKF v Nitre v stanovenom termíne.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KONAJÚ V ROZPÄTÍ TÝCHTO TERMÍNOV:
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – posledný júnový a prvý júlový týždeň 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Ako podať papierovú a elektronickú prihlášku

DÔLEŽITÉ TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2024
Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2024
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2024

 

Dôležité linky:

ODDELENIE MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu. Študenti v programe riadenie kultúry a turizmu si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Dĺžka štúdia je 3 roky.

 

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalársky študijný program v externej forme – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre – ročné školné 700 €. Dĺžka štúdia je 3 roky.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu. Študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu. Dĺžka štúdia je 2 roky.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME
Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v externej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu – možnosť štúdia v Nitre (ročné školné 930 €). Študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Dĺžka štúdia je 2 roky.

 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)
Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu v spolupráci s Oddelením kulturológie ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 4 roky (ročné školné 670 €).

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

  Absolventi

 

ODDELENIE KULTUROLÓGIE

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie kulturológie ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – kulturológia. Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Dĺžka štúdia je 3 roky.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie kulturológie ponúka magisterské štúdium v dennej forme v programe – kulturológia. Poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu. Dĺžka štúdia je 2 roky.

 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)
Oddelenie kulturológie v spolupráci s Oddelením manažmentu kultúry a turizmu ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 4 roky (ročné školné 670 €).

 

 Študijný program

  Absolventi

ODDELENIE ETNOLÓGIE

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie etnológie ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – etnológia. Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME
Oddelenie etnológie ponúka magisterské štúdium v dennej forme v programe – etnológia. Poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.

 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)
Oddelenie etnológie ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe – etnológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 4 roky (ročné školné 670 €).

 

 Študijný program

  Absolventi

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.