Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie sa zameriava
na profesijnú prípravu manažérov v kultúrnych inštitúciách, cestovnom ruchu,
štátnej správe a samospráve. Z absolventov môžu byť aj výskumní
pracovníci či kreatívni manažéri v umeleckej sfére.

Štúdium

ÚMKTKE

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie vznikol v roku 2022 zlúčením troch pracovísk – Katedry manažmentu kultúry a turizmu (založená v roku 1999), Katedry kulturológie (1999) a Katedry etnológie a folkloristiky (1991). Poskytuje vzdelanie v troch študijných programoch – riadenie kultúry a turizmu, kulturológia a etnológia (bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň). Štúdium na ÚMKTKE z Vás pripraví odborníkov v cestovnom ruchu, kreatívnom priemysle a umení, tradičnej aj súčasnej kultúre. Umožní Vám získať jazykové kompetencie z niekoľkých svetových jazykov.

Viac info

Image

Novinky

Udalosti

25

mar

Konanie umeleckej a vedeckých sekcií ŠVOUČ

25.3 Konanie umeleckej sekcie ŠVOUČ pod názvom Amateur Art Fest...

Zobraziť viac

21

mar

Jarné čistenie ÚMKTKE

Pripojte sa k nám a vyčistime spoločne okolie Filozofickej fakulty...

Zobraziť viac

21

mar

Erasmus+ očami študentiek

Vo štvrtok 21. marca predstavia študentky 2. ročníka Bc. študijného...

Zobraziť viac

Oznamy

10

jan

Odborná prax vo Švajčiarsku

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v...

Zobraziť viac

18

okt

UKF v Nitre vyhlasuje 2. výzvu Erasmus+ KA131

UKF v Nitre vyhlasuje 2. výzvu v rámci programu Erasmus+...

Zobraziť viac
Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

Študenti Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra každoročne organizujú popularizačné podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu.

Exkurzie

Exkurzie

Súčasťou študijného programu sú domáce aj zahraničné odborné exkurzie. Organizujú ich študenti pod vedením skúsených pedagógov.

Výučba cudzích jazykov

Výučba cudzích jazykov

Mimoriadny dôraz kladieme na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva.

Praktické skúsenosti

Praktické skúsenosti

Študenti si vytvárajú vlastné startupy, ktoré si sami manažujú. Jedným z nich je projekt Nitra mi chutí, v rámci ktorého hodnotia ponuku rôznych gastronomických zariadení.

Projektové aktivity študentov

Projektové aktivity študentov

Študenti sa zapájajú do tvorby rozvojových projektov kultúry a cestovného ruchu pre mestá a obce na Slovensku.

Sprievodca cestovného ruchu

Sprievodca cestovného ruchu

Katedra je od roku 2003 akreditovanou inštitúciou pre kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu. Absolventi kurzu získajú možnosť stať sa delegátom CK alebo sprevádzať na poznávacích zájazdoch.

Sme tu už od roku 1999

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie sa zameriava na profesijnú prípravu manažérov v kultúrnych inštitúciách, cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Z absolventov môžu byť aj výskumní pracovníci či kreatívni manažéri v umeleckej sfére.

Aktuálna ponuka štúdia Absolventi
Image

Štúdium na katedre

Chcete sa uplatniť na trhu práce a nájsť si dobré zamestnanie?
Zaujíma Vás atraktívna problematika manažmentu kultúry a cestovného ruchu?
Chcete študovať renomovaný odbor na kvalitnej univerzite?
Ak áno, práve Vám je určená naša ponuka!

Viac info

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu (predpokladaný počet prijatých študentov – 50). Študenti v programe – riadenie kultúry a turizmu si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalársky študijný program v externej forme – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (predpokladaný počet prijatých študentov – 20) – ročné školné 530€.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v dennej forme v študijnom programe – riadenie kultúry a turizmu. Predpokladaný počet prijatých študentov – 30, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Podmienkou prijatia je vykonanie prijímacej skúšky, poradie uchádzačov bude vyhodnotené na základe výsledkov prijímacej skúšky, v prípade, že počet prihlásených neprekročí 15% predpokladaného počtu prijatých, môže dekan FF UKF v Nitre zrušiť prijímaciu skúšku.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v externej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (ročné školné 620€). Predpokladaný počet prijatých študentov – 15, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške).

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 5 rokov (ročné školné 670€).

Naši Partneri