KATEDRA MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU FF UKF v NITRE
sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov
v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve.

Štúdium

Naša katedra

Katedra manažmentu kultúry a turizmu vznikla v roku 1999. Akreditovaný študijný program riadenie kultúry a turizmu poskytuje vzdelanie od akademického roku 1997/1998. Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu z Vás pripraví odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Získate komplexný prehľad o problematike cestovného ruchu a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Poskytne Vám možnosť uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy.

Viac info

Image

Udalosti

02

dec

Marcel El Mundo Fronko – Patagónia

Marcel vás svojím rozprávaním o Patagónii vtiahne do svojho cestovateľského...

Zobraziť viac

10

dec

Súťaž Mjartanovo Sebedražie 2021

Prihláška tu   Termín uzávierky prihlášky: 10. 12.2021 Miesto konania...

Zobraziť viac

20

okt

Kariérne dni na UKF v Nitre

Kariérové poradenstvo vo virtuálnom priestore s Profesiou.sk Streda 20.10.2021, 9:00...

Zobraziť viac

Oznamy

19

jan

Vstupná inštruktáž

Oznamujeme študentom 1. ročníka, že vstupná inštruktáž k štúdiu sa...

Zobraziť viac
Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

Študenti Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra každoročne organizujú popularizačné podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu.

Exkurzie

Exkurzie

Súčasťou študijného programu sú domáce aj zahraničné odborné exkurzie. Organizujú ich študenti pod vedením skúsených pedagógov.

Výučba cudzích jazykov

Výučba cudzích jazykov

Mimoriadny dôraz kladieme na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva.

Praktické skúsenosti

Praktické skúsenosti

Študenti si vytvárajú vlastné startupy, ktoré si sami manažujú. Jedným z nich je projekt Nitra mi chutí, v rámci ktorého hodnotia ponuku rôznych gastronomických zariadení.

Projektové aktivity študentov

Projektové aktivity študentov

Študenti sa zapájajú do tvorby rozvojových projektov kultúry a cestovného ruchu pre mestá a obce na Slovensku.

Sprievodca cestovného ruchu

Sprievodca cestovného ruchu

Katedra je od roku 2003 akreditovanou inštitúciou pre kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu. Absolventi kurzu získajú možnosť stať sa delegátom CK alebo sprevádzať na poznávacích zájazdoch.

Sme tu už od roku 1999

Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu z Vás pripraví odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre.Získate komplexný prehľad o problematike cestovného ruchu a kultúry na Slovensku i v zahraničí.

Aktuálna ponuka štúdia Absolventi
Image

Štúdium na katedre

Chcete sa uplatniť na trhu práce a nájsť si dobré zamestnanie?
Zaujíma Vás atraktívna problematika manažmentu kultúry a cestovného ruchu?
Chcete študovať renomovaný odbor na kvalitnej univerzite?
Ak áno, práve Vám je určená naša ponuka!

Viac info

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalárske štúdium v dennej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu (predpokladaný počet prijatých študentov – 50). Študenti v programe – riadenie kultúry a turizmu si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka bakalársky študijný program v externej forme – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (predpokladaný počet prijatých študentov – 20) – ročné školné 530€.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V DENNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v dennej forme v študijnom programe – riadenie kultúry a turizmu. Predpokladaný počet prijatých študentov – 30, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške). Podmienkou prijatia je vykonanie prijímacej skúšky, poradie uchádzačov bude vyhodnotené na základe výsledkov prijímacej skúšky, v prípade, že počet prihlásených neprekročí 15% predpokladaného počtu prijatých, môže dekan FF UKF v Nitre zrušiť prijímaciu skúšku.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM USKUTOČŇOVANÝ V EXTERNEJ FORME

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka magisterské štúdium v externej forme v programe – riadenie kultúry a turizmu – štúdium prebieha v Nitre (ročné školné 620€). Predpokladaný počet prijatých študentov – 15, študenti si môžu zvoliť zameranie na anglický alebo nemecký jazyk (cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške).

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)

Katedra manažmentu kultúry a turizmu ponúka doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe kulturológia. Štandardná dĺžka v dennej forme je 3 roky, v externej 5 rokov (ročné školné 670€).

Naši Partneri