Oddelenie manažmentu kultúry a turizmu

Denní študenti Nitra

1. ročník Bc.
umkt2324@gmail.com

2. ročník Bc.
umkt2223@gmail.com

3. ročník Bc.
kmkt2122@gmail.com

1. ročník Mgr.
kmkat2021@gmail.com

2. ročník Mgr.
kmkt1920@gmail.com

 


Externí študenti Nitra

1. ročník Bc.
rktext2324@gmail.com

4. ročník Bc.
rktext2021@gmail.com

1. ročník Mgr.
rktext1920@gmail.com

2. ročník Mgr.
rktext1819@gmail.com

3. ročník Mgr.
rktext1718@gmail.com


Externí študenti Lučenec

2. ročník Mgr.
rktextlc1819@gmail.com

 

Oddelenie kulturológie

1. ročník Bc.
kulturologia22@gmail.com

2. ročník Bc.
kultkult212@gmail.com

3. ročník Bc.
kulturologia2020ukf@gmail.com

1. ročník Mgr.
nrkulturologia22@gmail.com

2. ročník Mgr.
kulturologia.mgr@gmail.com

Oddelenie etnológie

1. ročník Bc.
ketno2023@gmail.com

2. ročník Bc.
etnologia2022@gmail.com

3. ročník Bc.
ketno2021@gmail.com

1. ročník Mgr.
ketno.ketno2020@gmail.com

2. ročník Mgr.
ketno2019@gmail.com