Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov