Organizácia podujatia: Ako na Požitavie prišli vodníci