Cena rektora UKF 2022 za umelecký výstup

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2023/2024 v Aule UKF v Nitre 25. 9. 2023 bola udelená prof. PhDR. Júliusovi Fujakovi, PhD. Cena rektora UKF 2022 za umelecký výstup – hudobné, resp. hudobno-intermediálne diela „Transparent Sculptures“ a „transVAXitions!
– fusion abstract cabaret“ (obidve diela vydalo vydavateľstvo Hevhetia 2022).

 

smart