Deň otvorených dverí 2024

Dňa 22. februára 2024 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal celouniverzitný Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti pripravila Filozofická fakulta nový ideový rámec programu pod názvom „Budúcnosť s FF“, ktorý koncepčne zastrešil dekanát FF UKF v Nitre v spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre a tiež so všetkými katedrami a ústavmi na fakulte. Náš ústav sa do príprav podujatia aktívne zapojil a v rámci DOD predstavil všetky tri aktuálne poskytované študijné programy (etnológia, kulturológia, riadenie kultúry a turizmu). Na príprave a realizácii DOD sa podieľali doc. PhDr. Jana Ambrózová, PhD., prof Mgr. Miroslav Ballay, Mgr. Jozef Palitefka, PhD., PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD., PhDr. Katarína Mičicová, Mgr. Adam Slovák, Prof. PhDr. Boris Michalík, PhD., PhDr. Michala Fúsková, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD. a PhDr. Katarína Kompasová, PhD. v spolupráci s ďalšími kolegami a kolegyňami. ÚMKTKE miestnosť na ŠD Nitra pomáhali vizuálne dotvoriť študentky kulturológie Ema Vlasáková a Veronika Koharyová. Fotodokumentáciu podujatia realizoval študent RKT, Nikita Grachev.

V rámci DOD si náš ústav pripravil atraktívny a pestrý program pre záujemcov. K nahliadnutiu boli nielen publikácie, časopisy a odborné práce, ale pripravené boli aj rôzne ďalšie výstupy ako súťažný kvíz, ukážky audiovizuálnej techniky, sprevádzajúca fotogaléria aktivít ako sú exkurzie, beánie či tematické večery a tiež doplňujúce tvorivé aktivity spojené s cestovaním a znalosťou geografie. Záujemcovia o štúdium si mohli zároveň v Chillout zóne FF UKF vypočuť neformálne rozhovory s našimi 4 absolventmi – Mgr. Ivanom Plačkom (riaditeľ hotela Chateau Appony) a zástupcami Kreatívneho centra Nitra – Mgr. Jozefom Puškárom, PhD., Mgr. Veronikou Neumannovou a Mgr. Teréziou Bosmanovou o tom, ako ich štúdium na našom ústave pripravilo do praxe a čo považujú za jeho silné stránky a benefity. DOD prinieslo množstvo zaujímavých podnetov, malo skvelú atmosféru, medzi pracoviskami sa vytvorila výborná synergia a záujemcovia o štúdium prejavili v rámci podnetných diskusií veľký záujem o štúdium na našom ústave a Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Veríme, že sa s mnohými z nich stretneme v budúcom akademickom roku – prihlášky na všetky naše študijné programy, v internej alebo externej forme, je možné podávať do konca marca 2024.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.