Naši študenti úspešne reprezentovali na celoslovenskom kole ŠVOK v odbore etnológia

Dňa 30. 11. 2023 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (v príjemných priestoroch univerzitnej knižnice), konalo celoslovenské kolo ŠVOK, na ktorom sa zúčastnili študenti a študentky etnologických katedier na Slovensku.

Nitru reprezentovali študenti a študentka s nasledujúcimi témami:
1. Peter Gecelovský – Svadobný videozáznam ako pramenný materiál vo výskume hudobno-nástrojových zoskupení v obci Vlachovo (školiteľka: doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD.)
2. Michaela Baštáková – K problematike vývinu a súčasného stavu svadobného chorovodu v obci Vlachovo (školiteľka: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.)
3. Peter Gonšor – Tradičná sláčiková ansámblová hudba v Suchej Hore a Hladovke (školiteľ: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.)

Máme ohromnú radosť, že aj takýmto spôsobom všetci na sebe pracujú a zdokonaľujú nielen svoje vedomosti, výskumné zručnosti, ale aj prezentačné skúsenosti.

Ešte väčšiu máme však z výsledkov: Do trojice laureátov ŠVOK sa prebojoval PETER GECELOVSKÝ a MICHAELA BAŠTÁKOVÁ sa stala držiteľkou ceny Mojmíra Benžu!

Gratulujeme!
A ďakujeme prof. Z. Beňuškovej, ktorá naše Oddelenie zastupovala ako členka hodnotiacej komisie v zložení:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, PhD. (Oddelenie etnológie, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, UKF)
Mgr. Lucia Bistárová, PhD. (Národné osvetové centrum)
Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Národopisná spoločnosť Slovenska)
Mgr. Štefan Ižák, PhD. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM)
Mgr. Dominika Lešková (Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, UK)