Rada Hudobného fondu v Bratislave udelila prof. PhDr. Júliusovi Fujakovi, PhD. dve ocenenia

Rada Hudobného fondu v Bratislave udelila prof. PhDr. Júliusovi Fujakovi, PhD. dve ocenenia:
– Prémiu za hudobnovedné dielo „Presahy semiotických a kulturálnych štúdií“ (FF UKF 2023) a
– Prémiu za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť za obdobie 2022-2023.