Skúsenosti z ERASMUS+ pobytu očami študentiek

V prvom ročníku v ak. roku 2022/2023 sme sa rozhodli zapojiť do programu Erasmus +. Po absolvovaní výberového konania nás prijali na Univerzitu Kazimierza Wielkiego, ktorá sa nachádza v severnej časti Poľska, v meste Bydgoszcz. Po vyplnení rôznych dokumentov a absolvovaní celého prihlasovacieho procesu sme 26. septembra 2023 absolvovali 576 km dlhú trasu do Bydgoszczu s prestupom v meste Toruň. Po príchode nás čakala študentka z tamojšej univerzity, ktorá nás sprevádzala a bola nám k dispozícii počas celého pobytu.
Prvé dni neboli úplne ľahké. Čakalo nás veľa spoznávajúcich aktivít, napríklad „welcome week“, počas ktorého nám pracovníci univerzity vysvetlili všetky potrebné informácie – kde sa nachádza naša fakulta, kto budú naši spolužiaci a pedagógovia. Aby sme sa ľahšie aklimatizovali v novom prostredí, pripravili si pre nás aj rôzne aktivity a súťaže, napr. karaoke večer.
Školské dni boli zo začiatku pomerne náročné, pretože vyučovanie prebiehalo v cudzom jazyku. Ako Slovenky sme mali istú výhodu, keďže rozdiely medzi slovenským a poľským jazykom nie sú až také veľké. Okrem zdokonaľovania sa v anglickom jazyku sme sa naučili veľa rôznych fráz aj v poľštine, pretože sme absolvovali kurz, ktorý nám veľmi pomohol aj pri bežných veciach, ako boli nákupy v potravinách či cestovanie hromadnou dopravou.
Okrem štúdia sme mali možnosť precestovať veľkú časť Poľska. Navštívili sme Gdansk, pobrežie baltského mora v prístavnom meste Sopot, historické mesto Toruň či vianočnú Varšavu. Zažili sme tradičnú poľskú kultúru a ochutnali miestnu kuchyňu, napríklad typické pirohy či tradičnú štedrovečernú večeru. Okrem poľskej kultúry sme mali možnosť prostredníctvom priateľstiev a kontaktov spoznať tureckú, španielsku, taliansku a aj grécku kultúru.
Študijný pobyt v zahraničí bol pre nás veľkým prínosom. Rozšírili sme si obzory v bežnom živote, naučili sme sa byť samostatné a riešiť aj zdanlivo neriešiteľné situácie. V neposlednom rade sme získali nové poznatky a skúsenosti v kontakte s novými pedagógmi a študentami, ktoré môžeme adekvátne využiť v ďalšom štúdiu na domácej vysokej škole tu v Nitre.

Martina Husková,
Ivana Múková,
Alexandra Széplakyová