Spevácka skupina Ulijanky súčasťou oceneného projektu

Nadácia Tatra banky zverejnila svoje tohtoročné nominácie na Cenu nadácie Tatra banky za umenie 2023. Medzi nominovanými za hudbu je aj Ján Kružliak ml., a to za autorstvo hudobného konceptu, aranžmán a spoludramaturgiu koncertného programu Obrázky zo Slovenska, ktorého nedielnou súčasťou bola od nitrianskeho uvedenia na Etnologických dňoch 2023 (podujatie Oddelenia etnológie ÚMKTKE, FF UKF v Nitre) aj v rámci koncertného programu Grand Prix Svetozára Stračinu (Slovenský rozhlas) Ženská spevácka skupina Ulijanky.

Tvoria ju súčasné aj bývalé študentky Oddelenia etnológe ÚMKTKE FF UKF v Nitre pod vedením doc. PhDr. M. Jágerovej, PhD. Veľmi nás teší nominácia skvelého hudobného projektu aj J. Kružliaka ml. ako významného slovenského umelca a strojcu celej myšlienky. Projekt poukazuje na presahy a kontrasty medzi klasickou a tradičnou ľudovou hudbou prostredníctvom diel významných hudobných skladateľov – Eugena Suchoňa, Ilja Zeljenku, Alexandra Moyzesa, Bélu Bartóka, Leoša Janáčka, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirovali ľudovou piesňou. Ďakujeme nielen Ulijankám za vzornú reprezentáciu nášho oddelenia, ale aj celej univerzity, taktiež doc. M. Jágerovej za systematickú prácu so skupinou a jej vedenie. Laureáti 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie budú vyhlásení na slávnostnom galavečeri 1. februára 2024 v Slovenskej národnej galérii. Účasť Ulijaniek na tomto projekte bola jedinečným zážitkom a skúsenosťou, ktorá im otvorila možnosti koncertovať na viacerých podujatiach na Slovensku.

 

Viac k nomináciám si môžete pozrieť na linku

Záznam koncertu oceneného projektu a umelca

 

Autori fotografií:
Alexandra Bachledová – Ulijanky v Koncertnej sále Slovenského rozhlasu
Miloš Štefanka – Ulijanky v Koncertnej sále Župného domu NG pri uvedení Obrázkov zo Slovenska v rámci Etnologických dni 2023