Študentky a študenti oddelenia etnológie ÚMKTKE zožali veľký úspech na CELOŠTÁTNEJ VIDIEČANOVEJ HABOVKE

V dňoch 17. až 19. novembra 2023 sa konalo celoštátne kolo prestížnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých „Vidiečanova Habovka“. V tejto súťaži sa predstavili aj študentky a študenti z Oddelenia etnológie ÚMKTKE.

I.
V kategórii sólisti speváci, sólistky speváčky a spevácke duá sa predstavili:
Bc. Michaela Baštáková z Rimavskej Soboty s vojenskými piesňami z Vlachova, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme so špeciálnymi oceneniami
za interpretačný prejav a ľudový odev.
Mária Elena Bodnárová z Bratislavy s dvoma piesňami z Čataja, získala zlaté pásmo so špeciálnym ocenením za výber piesňového materiálu a jeho
štýlovú interpretáciu.
Bc. Timotej Fedor z Vranova nad Topľou s vysťahovaleckými piesňami zo Zemplína, ktorý sa stal laureátom vo svojej súťažnej kategórii!

II.
V kategórii ľudové hudby sa zúčastnil aj študent Gabriel Jankech so svojou hudbou Ľudová muzička spod Gruňa z Vysokej nad Kysucou s
Hudobnými odkazmi Jozefa Janošca, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme.

III.
V kategórii spevácke skupiny sa umiestnila spevácka skupina FS Háj z Rimavskej Soboty v zlatom pásme so špeciálnou cenou za výber piesňového
materiálu a jeho štýlovú interpretáciu. Spevácku skupinu viedli, študent Bc. Peter Gecelovský a študentka Bc. Michaela Baštáková.

Vyvrcholením sobotňajšieho programu bolo vystúpenie hudobných zoskupení Spectrum Quartett, NOGABAND a speváckej skupiny Ulijanky so spoločným
programom Obrázky zo Slovenska. Spevácka skupina Ulijanky pôsobí na našom oddelení pod vedením doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD.

 

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov!

[Autor fotografií: Juraj Bednárik]