ÚMKTKE na 1. Participatívnom fóre – PLATFORMA SPOLUPRÁCE s Asociáciou Divadelná Nitra

Po predchádzajúcich pozitívnych spoluprácach s Asociáciou Divadelná Nitra sa náš Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie sa zapojil do Platformy partnerov a spoluorganizátorov medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Okrem rôznych aktivít, na ktorých sa ÚMKTKE prisľúbil k možnej kooperácii, prioritná aktivitou je spolupráca na aktuálnom ročníku festivalu Divadelná Nitra.

Témou tohto 33. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024 je „Nový Pohľad“. Tento názov sa neviaže len na nový termín festivalu (7. – 12. jún 2024) ale i nové projekty, nové programové formáty, nové hracie miesta a noví spoluorganizátori a partneri.
Vzhľadom na tieto nové prístupy sme sa rozhodli s organizátormi festivalu pristúpiť k cielenej spolupráci, ktorá sa začala 22. februára 2024 realizáciou 1. participatívneho fóra s názvom Platforma spolupráce. Účasť na fóre zastrešila naša koordinátorka praxí pre študentov PhDr. Katarína Kompasová, PhD. z Oddelenia manažmentu kultúry a turizmu, ktorá v rámci podujatia navrhla možnosti spolupráce ÚMKTKE týkajúce sa nielen stáži našich študentov, ale i možnosti participácie na propagácii, programe a priestoroch.

Text: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
Foto: Asociácia Divadelná Nitra