ÚMKTKE na slávnostnom otvorení novej expozície „Rod Migazzi“

Dňa 29. februára sa v expozitúre Ponitrianskeho múzea v Nitre – v Múzeu v Zlatých Moravciach, otvárala nová stála expozícia s názvom „Rod Migazzi“ a náš Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie v zastúpení PhDr. Kataríny Kompasovej, PhD. bol tejto krásnej akcie súčasťou.
Aj vďaka priestorom bývalého kaštieľa Migazziovcov sa múzeum pýši prezentáciou tej najzvučnejšej témy, ktorá kaštieľu prislúcha – histórii šľachtického rodu Migazzi.

Foto: PhDr. Katarína Kompasová, PhD., Ponitrianske múzeum v Nitre