Významné publikačné výstupy v zahraničí

Vedecké štúdie Prof. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. (Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF) z oblasti výskumu existenciálnej semiotiky sa stali súčasťou významných, nedávno publikovaných, medzinárodných kolektívnych prác vydaných v prestížnych zahraničných vydavateľstvách.
Jednak vo Walter de Gruyter GmbH – Berlín/Boston vyšla viac než tisícstranová kniha/kompendium textov rôznych semiotikov z celého sveta Eero Tarasti (Ed.): „Transcending Signs. Essays in Existential Semiotics“ (2023), ktorého súčasťou je Fujakov text „Existential semiotics and correla(c)tivity of (non-conventional) music. Personal retrospection“.

Zároveň v jednom z najväčších francúzskych vydavateľstiev L´ Harmattan v Paríži vyšlo veľké kolektívne štvorzväzkové knižné dielo Amir Biglari (Ed.): „Open Semiotics“ (2023; 2004 strán), obsahujúce štúdie až 178 autorov z 58 krajín celého sveta, vrátane jeho textu „For an extension of existential semiotics on music“, ktorý je publikovaný vo „Volume 3 – Texts, Images“ (v sekcii „Semiotics and Music“).

Obidve štúdie sú autorovými výstupmi v rámci jeho dlhodobého zapojenia do širokospektrálneho projektu „Musical Signification Project“, ktorý vedie spomínaný Prof. Eero Tarasti.