OZNAM K PRIEBEHU VÝUČBY POČAS „DUŠIČKOVÉHO“ TÝŽDŇA (30. 10. – 3. 11. 2023)

Milé študentky a študenti všetkých „ústavných“ študijných programov,

oznamujeme vám, že dňa 30. 10. 2023 (pondelok) budú mať nasledovní pedagógovia dovolenku, a teda výučba ich predmetov nebude:
prof. Ballay
prof. Beňušková
prof. Čukan
prof. Fuják
dr. Hučková
dr. Kompasová
doc. Kontríková Šusteková
dr. Kurpaš
doc. Letavajová
prof. Michalík
dr. Molnárová
dr. Palitefka
dr. Zima
doc. Žabenský
Mgr. Haringa
Mgr. Hudecová

Naopak, s nasledujúcimi vyučujúcimi bude 30. 10. 2023 prebiehať výučba online formou:
prof. Garaj
doc. Jágerová (pošle bližšie inštrukcie mailom)
dr. Jakubovská

Na doplnenie ešte dodávame, že na utorok 31. 10. 2023 a štvrtok 2. 11. 2023 je udelené dekanské, resp. rektorské voľno.

Prajeme vám pokojné prežitie „dušičkového“ obdobia, vidíme sa v pondelok 6. 11. 2023.

Vedenie ÚMKTKE