08

júl, 2021

Cena Ondreja Štefanka v rukách prof. Jaroslav Čukana

Pred časom sme priniesli správu o udelení Ceny Ondreja Štefanka za rok 2020 prof. PhDr. Jaroslavovi Čukanovi, CSc. Kvôli pandemickým obmedzeniam v cestovaní bolo oficiálne odovzdávanie Ceny v roku 2020 zrušené. Aj preto sme vo štvrtok 8. júla 2021 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre privítali hostí z radov zahraničných Slovákov – členov poroty Ceny Ondreja Štefanka, ktorí nás poctili návštevou, aby Cenu dodatočne odovzdali laureátovi. Ocenenie prof. Čukanovi odovzdali podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov v Čechov v Rumunsku Mgr. Pavel Hlásznik a doc. PhDr. Michal Babiak, Mr., z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, známy dolnozemský estetik a teatrológ. M. Babiak zároveň predniesol slávnostné laudácio. Podujatie príhovormi a gratuláciami obohatili aj prorektor UKF v Nitre doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Zúčastnili sa ho aj vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., a kolegyne a kolegovia z pracoviska oceneného.

Cena bola prof. Čukanovi udelená za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Jaroslav Čukan sa už takmer 30 rokov venuje výskumu tradičnej aj súčasnej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela (v spoluautorstve s kolegami z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre) patria teritoriálne knižné publikácie Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku (2016), Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Báčke (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Rumunsku (2019) a monografie obcí Erdevík (2005), Borumlak a Varzaľ (2006), Butín (2008), Pivnica (2010), Boľovce (2011), Silbaš (2012), Soľany (2014) a Vojlovica (2015).

Cena Ondreja Štefanka sa udeľuje na pamiatku literáta a významného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka od roku 2009. Ocenené sú osobnosti, ktoré svojou činnosťou dlhodobo a výrazne prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, ktoré združuje 101 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 štátov sveta. Je všeobecne považovaná za najvyššie ocenenie vedecko-výskumných a publikačných aktivít v prostredí zahraničných Slovákov.

Prof. PhDr. Jaroslavovi Čukanovi, CSc., k významnému oceneniu srdečne blahoželáme.

Text: Mgr. Ján Válek – interný doktorand na KMKT FF UKF v Nitre
Foto: PhDr. Roman Zima, PhD.