11

september, 2020

Prof. Jaroslav Čukan laureátom Ceny Ondreja Štefanka

Cena bola udelená za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete.

Na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa 11. septembra 2020 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení laureátom Ceny Ondreja Štefanka za rok 2020. Okrem Jána Chlebnického (Maďarsko) a Vladimíra Valentíka (Srbsko) získal túto prestížnu cenu zahraničných Slovákov aj pracovník Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. Slávnostný ceremoniál sa každoročne koná v marci, avšak kvôli pandémii koronavírusu bol presunutý na september. S ohľadom na aktuálne cestovné obmedzenia si prof. Čukan ocenenie nemohol prevziať osobne.

Cena bola nášmu kolegovi udelená za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Jaroslav Čukan sa už takmer 30 rokov venuje výskumu tradičnej aj súčasnej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela (v spoluautorstve s kolegami z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre) patria teritoriálne knižné publikácie Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku (2016), Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Báčke (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Rumunsku (2019) a monografie obcí Erdevík (2005), Borumlak a Varzaľ (2006), Butín (2008), Pivnica (2010), Boľovce (2011), Silbaš (2012), Soľany (2014) a Vojlovica (2015).

Cena Ondreja Štefanka sa udeľuje na pamiatku literáta a významného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka od roku 2009. Ocenené sú osobnosti, ktoré svojou činnosťou dlhodobo a výrazne prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, ktoré združuje 101 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 štátov sveta.

Mgr. Ján Válek
doktorand na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre