07

november, 2023

18:00-16:30

Cestovateľská beseda (nielen) o Pakistane

Zadarmo

Hosť: Mgr. Nina Hriadeľová, absolventka FF UKF v Nitre

Čas a miestnosť: 7.11.2023, 16:30 – 18:00, B110 ŠD Nitra, Slančíkovej 1