08

november, 2022

11

november, 2022

Matičné námestie 1434, 022 01 Čadca, Slovensko

ETNOFILM ČADCA 2022

Zadarmo

22. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2022 sa uskutoční 08. – 11. novembra 2022

Poslaním MFF ETNOFILM Čadca je prezentácia a konfrontácia súčasnej celosvetovej tvorby dokumentárneho, etnografického filmu. Hlavným zámerom festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov, vedcov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel, študentskú a neprofesionálnu tvorbu, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie, organizovať na pôde festivalu odborné a vzdelávacie podujatia v danej problematike.
Viac na:
etnofilm.sk