10

február, 2024

Fašiangy a rok draka

Oddelenie kulturológie ÚMKTKE sa už tradične zapája každoročného sprievodu v rámci Nitrianskych fašiangov. Výnimkou nebol ani tento rok. Mesto Nitra ho organizuje ako atraktívnu šou s množstvom žánrovej a druhovej karnevalovej pestrosti. Študenti tretieho ročníka Bc. kulturológie na to tvorivo nadviazali a tentoraz do nej vniesli ázijský element ako jeden z ďalších ozvláštňujúcich princípov. Na dnešný deň totiž aktuálne pripadol čínsky nový rok, ktorý je podľa vlastného lunárneho kalendára – rokom draka.
Autorský tím v zložení: Ema Vlasáková, Martina Sklenárová, Pavol Baumgartner sa pri koncepcii masiek a kostýmov mytologických a zvieracích postáv: páva, pandy, koi-kaprov, tigra a hlavne šesťmetrového draka pridŕžal tohto kultúrneho areálu. Zacielili sa na dôkladný a precízne zvládnutý vizuálny dizajn a dodržanie štýlovej jednoty.

Publikum napríklad mohol zaujať kostýmový model z origami šiat alebo aj zbor lampiónových nosičov v kimonách. Práca na jednotlivých maskách a kostýmoch zabrala takmer celý mesiac intenzívnej prípravy v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru FF UKF. Okrem uvedených autorov sa na nich podieľali i viacerí pomocníci z radov študentov rôznych odborov. Finálneho sprievodu sa okrem výrobcov masiek zapojili študenti a študentky RKT, KULT a Študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre.

Autori koncepcie: Ema Vlasáková, Martina Sklenárová, Pavol Baumgartner
Pedagogická spolupráca: prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Technická pomoc: Veronika Koháryová, Diana Sokolová, Jessica Furdanová, Simona Kolná, Diana Hicová, Kristína Škurlová, Filip Matejovský, Adela Ondrejmišková a i.
Účastníci sprievodu: Ema Vlasáková, Martina Sklenárová, Pavol Baumgartner, Adela Ondrejmišková, Mário Sabo, Adam Slovák, Marek Poliak, Michal Alföldy, Viktória Korol, Vladislava Rysovana, Oleksii Kurta, Olexandra Smykova, Irina Yaruta, Filip Matejovský, David Jacko, Michala Fúsková, Maryna Cherepanska, Laura Lacenová, Viktória Andrusova, Andrej Fabianovič, Alexandre Čumašenko, Olexander Bokančak, Vladislav Bokančak, Alex Nagy.

© Foto: Nikita Grachev
© Foto a video: Jozef Palitefka

Poďakovanie patrí vedeniu FF UKF v Nitre a Mestu Nitra za materiálnu a technickú pomoc.