13

máj, 2022

13:00-11:00

Infodémia. Kritické myslenie v post-faktuálnej dobe

Zadarmo

Dňa 13.05.2022 o 11:00 – 13:00 hod. sa na katedre Masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre uskutoční v rámci série prednášok/workshopov s názvom „Infodémia. Kritické myslenie v post-faktuálnej dobe“ prednáška s Marekom Machom, aktivistom a zakladateľom iniciatívy Mladí proti fašizmu. V mene odborných garantov podujatia, ktorými sú prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Vás pozývame na prednášku.

Podujatie sa uskutoční na Drážovskej 4, Nitra – Zobor, 2. poschodie, miestnosť D-207.
alebo online: https://meet.ukf.sk/Infodemia.