29

marec, 2023

KONCERT – OBRÁZKY ZO SLOVENSKA

Zadarmo

Koncert OBRÁZKY ZO SLOVENSKA sa nesie v znamení presahov a kontrastov medzi klasickou – vážnou hudbou a tradičnou ľudovou hudbou na pozadí diel inšpirovaných ľudovou piesňou významných slovenských hudobných skladateľov – najmä E. Suchoňa (Obrázky so Slovenska), ale aj I.
Zeljenku, A. Moyzesa.

Profesionálne sláčikové kvarteto Spectrum Quartett pod vedením Jána Kružliaka ml. a sláčikovú ľudovú hudbu Noga Band pod vedením Michala Nogu, držiteľa významného ocenenia Radio Head Awards, dopĺňa Jureš Líška (Fallgrap), Ženská spevácka skupina Ulijanky z Oddelenia etnológie ÚMKTKE Filozofickej fakulty UKF v Nitre a speváčka Júlia Kozáková – takisto čerstvá držiteľka Radio Head Awards 2023 v kategórii World music. Umelecké tlmočenie – Barbara Randušková.

Všetci účinkujúci sa predstavia v dramaturgicky podmanivej koláži sláčikových aranžmánov vychádzajúcich primárne z tvorby Eugena Suchoňa a jeho Obrázkov zo Slovenska, rafinovane pretkaných s hudbou vychádzajúcou z tradičných lokálnych herných štýlov známych ľudových muzík, elektronickými hudobnými reflexiami a vokálnymi vstupmi ženských protagonistiek v rôznych prednesových modalitách. Osobitosťou bude prítomnosť umeleckého tlmočenia Barbary Randuškovej v jednom z diel.

Poslucháčom koncert aj prostredníctvom slovných komentárov a vstupov priblíži jednotlivých skladateľov, piesňový repertoár spracovaný v prezentovaných dielach, spoločné a odlišné znaky klasickej a ľudovej interpretácie, nástrojové zloženie telies aj historický kontext ich vzniku.

Vstupné je dobrovoľné. Vopred zaň ďakujeme.

WEB: http://www.tradana.sk/
UDALOSŤ: https://www.facebook.com/events/251832947197155

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.