17

marec, 2022

Nové logo Ponitrianskeho múzea v Nitre navrhla študentka Katedry manažmentu kultúry a turizmu

Zadarmo

Koncom roka 2021 Ponitrianske múzeum v Nitre vyhlásilo súťaž, ktorej zámerom bol redizajn pôvodného loga múzea a vytvorenie loga pri príležitosti 60-teho výročia založenia múzea.

Múzeum vníma logo ako dôležitý marketingový nástroj, komunikačný prvok, ktorý odráža hodnoty a princípy inštitúcie a pomáha jej prezentovať sa kreatívnym spôsobom. Preto sa Ponitrianske múzeum v Nitre rozhodlo rozvíjať centrálny vizuálny prvok svojej identity – dizajn loga. Okrem toho si múzeum v tomto roku pripomenie 60-te výročie svojho založenia, čo je príležitosť ako pripomenúť verejnosti dôležitý význam múzea v spoločnosti a jeho významné postavenie pri formovaní a upevňovaní vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu.

Dňa 22. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie za účelom vyhodnotenia súťaže Logo Ponitrianskeho múzea v Nitre a Logo pri príležitosti 60-teho výročia múzea.

Komisia pracovala v nasledovnom zložení – zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre a zastupiteľov súkromného sektoru, pôsobiacich v oblasti marketingu a brandingu – spoločnosti Fotozolo a Galton Brands.

Do súťaže bolo predložených 19 grafických návrhov. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie sa návrh študentky Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Lenky Guzmickej, stal víťazným návrhom.

„Vo výsledku pôsobí nové logo veľkorysejšie a exkluzívnejšie, no pritom si zachováva požadovanú kontinuitu na pôvodný formát, nadčasovosť,“ hovorí Patrícia Žáčiková, riaditeľka múzea.Nové proporcie dodávajú nápisu viac vzdušnosti a farebný súlad medzi logom adizajnom umožňuje celkové harmonickejšie vyznenie. „Najmä pre digitálne formáty, ako sú webové stránky a aplikácie, bude použitie jednoduchšie a otvorí nové príležitosti,“ dodáva riaditeľka múzea.

Ponitrianske múzeum v Nitre a aj týmto vyjadruje všetkým zúčastneným stranám poďakovanie za odvedenú prácu pri spracovaní grafického návrhu loga. Vysoko si oceňuje ich spracovanie, kreativitu a profesionálny prístup k zadaniu.

Sme presvedčení, že nové logo prispeje k vytváraniu identity múzea a bude dobrým nástrojom na prezentáciu jeho poslania, hodnôt a komunikácie.

Zdroj: www.muzeumnitra.sk/redizajn-loga-muzea