29

apríl, 2021

ONLINE prednáška o novodobých migráciách a manželstvách s cudzincami

Zadarmo

V každej rodine máme niekoho, kto sa vysťahoval do cudziny za lepším životom, či na zárobky v minulosti alebo v súčasnosti. Slovensko je tradičnou vysťahovaleckou krajinou. Ale ako to je, keď cudzinci prídu do našej vlasti? Odkiaľ prichádzajú a za akým účelom?

Etnologička doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. nám porozpráva o novodobých migráciách a manželstvách s cudzincami. Táto zaujímavá prednáška bude odvysielaná dňa 29.04.2021 ONLINE na Facebooku Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Link na prednášku: https://lnk.sk/gjub