23

september, 2021

ONLINE prednáška o tradičnom baníctve na hornej Nitre

Zadarmo

Kulturológ a kultúrny geograf doc. PhDr. Mariánom Žabenským, PhD. nám porozprával zaujímavosti a fakty o stredovekom baníctve prevažne v okolí Nitrianskeho Pravna. Súčasťou bola aj prezentácia technológií využívaných v skúmanom území a konkrétne príklady z výskumov v Malinovej, Chvojnici, Nitrianskom Pravne, Tužine a Kľačne.

V prednáške SA DOZVIETE

  • ako vzniklo zlato
  • lužickej kultúre
  • Keltoch
  • pokusoch rodu Diviackovcov
  • stredovekej nemeckej kolonizácii
  • stredovekom baníctve v okolí Nitrianskeho Pravna