06

október, 2022

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu 2022

V rámci osláv svetového dňa cestovného ruchu si Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UF v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra pre vás aj tento rok pripravili zaujímavé online odborné rozhovory. Môžete sa tešiť na:

Bc. Radka Klemanová | Projektová Manažérka portálu slovander.sk
Téma: Projekt Slovander – komunikačný nástroj cestovného ruchu na národnej úrovni (predstavenie projektu)

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. | Projektová manažérka – Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
Téma: Krajská organizácia cestovného ruchu – predstavenie organizácie – jej ciele a vízie

Jozef Liday | Manažér prevádzky Starý Biskupský Hostinec
Téma: Kultúra, cestovný ruch a gastronómia v postcovidovom období a na prahu nových výziev

Mgr. Dušan Bajan | konateľ Terra Wylak
Téma: O vinárstve Terra Wylak , Vinársky turizmus – vplyv COVID 19