27

september, 2020

Svetový deň cestovného ruchu si na UKF v Nitre pripomenuli aj časoch pandémie koronavírusu

Zadarmo

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra každoročne organizuje popularizačné podujatia pri príležitosti Svetového dňu cestovného ruchu. Vyhlásila ho Svetová organizácia cestovného ruchu a pripadá na 27. september. Tohtoročný, už 15. ročník podujatia na UKF v Nitre, sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nekonal tradičnou formou prednášok, výstav či súťaží pre študentov a návštevníkov univerzity. Namiesto toho organizátori zvolili alternatívu moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe v priestoroch televízneho štúdia, ktoré budú sprístupnené aj širokej verejnosti na internete.

Témy videorozhovorov sa venovali predovšetkým súčasným pálčivým problémom cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v súvislosti s pandémiou COVID-19. Hosťami boli zástupcovia gastronomických prevádzok, hotela, cestovných kancelárií a divadla. Mimoriadne úprimne a fundovane priblížili fungovanie týchto entít od marca 2020 až po aktuálnu situáciu.

Prvým hosťom bol Ivan Plačko, riaditeľ hotela Chateau Appony v Oponiciach (pozrieť rozhovor), ktorý odpovedal aj na otázky týkajúce sa ekonomických dopadov, zamestnanosti a preferencií hotelovej klientely. Ďalším hosťom bol Jozef Lacina, spolumajiteľ baru a kaviarne Zanzibar v Nitre (pozrieť rozhovor). Opisoval škálu problémov, ktoré im spôsobil koronavírus a následné opatrenia proti jeho šíreniu. Podnetnými boli operatívne riešenia vzniknutých situácií a adaptácia na zmenené podmienky podnikania. Tretím hosťom bol Marek Michlík, majiteľ reštaurácie Karla v Nitre (pozrieť rozhovor). Hovoril o prispôsobení sa situácii, empatii k zamestnancom a nastolených nových výzvach, ktoré pandémia priniesla do gastronomického priemyslu. Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a konateľ spoločnosti HappyTravel.sk (pozrieť rozhovor) v rozhovore priblížil, ako vníma krízu v cestovnom ruchu z pohľadu cestovných kancelárií, reakcie klientov na nerealizované dovolenky aj pohľad na budúcnosť podnikania v tomto segmente. Kultúrny sektor zastupovala Slávka Civáňová, dramaturgička a projektová manažérka Divadla Andreja Bagara v Nitre (pozrieť rozhovor). Objasnila prístup divadla počas obmedzenia prevádzky aj vnímanie situácie manažmentom a členmi hereckého súboru.

Možno konštatovať, že vzniklo cenné audiovizuálne dielo, ktorého diváci majú možnosť získať jedinečné, v tomto rozsahu doposiaľ nepublikované, informácie.

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre

Organizátori:
Partneri:
Ďakujeme za spoluprácu: