24

marec, 2021

ŠVOČ na KMKT

Zadarmo

Dňa 24.03.2021 sa uskutoční kolo ŠVOČ na Katedre manažmentu kultúry a turizmu. S potešením môžeme konštatovať, že záujem študentov o účasť na ŠVOČ na Katedre manažmentu kultúry a turizmu stále pretrváva. Úroveň prác je vysoká a študenti majú možnosť prezentovať svoje projekty, ktoré môžu naďalej rozvíjať v praxi.

 

Cestovný ruch a jeho rozvoj- 24.3. -9.30
Online miestnosť https://meet.ukf.sk/BorisMichalik
Rozsah prezentácie max. 15 minút

1. Michal..Laktiš, 2.roč. Bc. – Rekonštrukcia cyklistického chodníka – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
2. Adam Zachar, 2.roč Mgr. – Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Pliešovciach s akcentom na tvorbu turistickej trasy – školiteľ doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
3. Kristína Gazdíková, Nikola Korienková, 2.roč.Bc. – Kultúrny cestovný ruch v Trenčíne – školiteľ Mgr. Jeremiáš Straka
4. Adam Földes, 2. roč. Bc. – Možnosti rozvoja ekoturizmu na regionálnej úrovni – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
5. Simona Kóňová, 3.roč. Bc. – Komparácia kultúrnych metropol Boston a New York City – školiteľ PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
6. Yelyzaveta Solianik, Mariia Chernai, 2.roč.Bc – Ukrajina ako cieľová destinácia cestovného ruchu – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
7. Zdenka Šuhajdová, Magdaléna Omastová, 2.roč Bc. – Banská Bystrica – Okolie ako cieľová destinácia cestovného ruchu – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
8. Alexandra Ďurčovičová, 2. Mgr. – Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Pliešovciach s akcentom na tvorbu investičného projektu ubytovacieho a stravovacieho zariadenia – školiteľ doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
9. Radka Klemanová, 2.roč. Bc. – Springs of Liptov as a part of water wealth of Slovakia
10. Daniela Valachová – 2. roč. Bc. – Potenciál rozvoja gastronomických zariadení so zameraním na potravinové intolerancie – školiteľ PhDr. Lucia Kurpašová
11. Diana Školnikovičová -2.roč. Mgr. – Balkánska kuchyňa a jej využitie v podmienkach Slovenska – školiteľ Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD
12. Kristián Lencsés- 1.roč. Bc. – Zábavná gastronómia – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.

 

 

Kultúra a jej rozvoj- 24.3. -9.30
Online miestnosť https://meet.ukf.sk/kulturneregiony
Rozsah prezentácie max. 15 minút

1. Alexandra Vargová – 2.roč. Bc. – Postoje mladých ľudí k manželstvu – školiteľ doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
2. Adam Benko, 2. roč. Bc. – Od bieleho plátna k modrému zlatu – školiteľ doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
3. Viktoriia Zhuravska, 2. roč.Bc. – Plánovanie v projektovom manažmente (na príklade knižného festivalu v Nitre) – školiteľ PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
4. Monika Gurmusová, 2.roč. Bc. – Hallyu – The Korean Wave (Hallyu – Kórejská Vlna) – školiteľ PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
5. Petra Ježíková, Nikola Margušová , 2. roč Bc. – Hudobné podujatia v meste Trenčín – školiteľ PhDr. Marcel Mudrák, PhD.
6. Liudmyla Trubinova, 1. roč. Bc. – Slovanská mytológia a jej vplyv na formovanie kultúry slovanských národov – školiteľ PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
7. Slávka Čertíková, Rebeka Guttmannová, 2.roč Bc. – Tea Culture – školiteľ PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
8. Adam Slovák, 3.roč. Bc. – Kultúrno-historické pamiatky v oblasti Zobora – školiteľ PhDr. Marcel Mudrák, PhD.
9. Bc. Michaela Červenková-2.roč. Mgr. – Postavenie cudzincov na Slovensku a ich integrácia do spoločnosti – školiteľ doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

 

 

Komisia č. 1 – rozvoj cestovného ruchu 24.3. 9.30 doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

predseda komisie Mgr. Jana Hučková, PhD. 
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

 

Komisia č. 2 -Rozvoj kultúry 24.3. 9.30 prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

predseda komisie doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová,
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD.