31

marec, 2022

ŠVOUČ 2022

Zadarmo

Vážené študentky a študenti,
31. marca 2022 sa na Katedre manažmentu kultúry turizmu FF UKF uskutoční Študentská vedecká a umelecká činnosť ŠVOUČ, ktorá je jednou z každoročných univerzitných tradícií.
Cieľom ŠVOUČ je poskytnúť študentom širší priestor pre prezentáciu a skúmanie ich záujmových tém z oblasti kultúry, cestovného ruchu, manažmentu, geografie, marketingu, histórie, cudzích jazykov či príbuzných disciplín. Vítaná je predovšetkým problematika, ktorá je novátorská, spoločensky aktuálna alebo vychádza z osobných skúseností či uskutočneného výskumu. Zapojenie sa do ŠVOUČ Vám môže priniesť cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú otázku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania.
3 najlepšie práce budú navyše ocenené mimoriadnym štipendiom a uverejnené v zborníku.
Na katedre bude ŠVOUČ prebiehať 31.3.2022 prezenčnou formou (v prípade zhoršenia situácie kombinovanou formou).
Témy prác spolu so školiteľmi a riešiteľským kolektívom je potrebné nahlásiť do 9. marca 2022 na mfuskova@ukf.sk.

ŠVOUČ KMKT 31.3. 2022 – Harmonogram