27

marec, 2023

00:00-18:00

29

marec, 2023

00:00-18:00

ŠVOUČ 2023

Zadarmo

Pozývame všetkých študentov a študentky na tohtoročnú ŠVOUČ, ktorá sa bude na ÚMKTKE FF UKF konať v dňoch 27 – 29.3.2023.
Využite možnosť ukázať svoje schopnosti a prihláste sa do vedeckej alebo umeleckej sekcie.

Prihlasovanie je otvorené do 11.3.2023.
Bližšie informácie na mfuskova@ukf.sk.

27.3. o 18:00, UTA
Umelecká sekcia Amateur Art Fest

KOMISIA:

 • Predseda komisie: prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
 • doc. PhDr. Ivana Kontríková Šusteková, PhD.
 • Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
 • Mgr. Ingrid Hudecová
 • Kristína Saksonová
 • Mgr. Ján Válek
 • Júlia Mikulášová
 1. Adam Kazár
  Ročník + študijný program: 2.roč. Bc, kulturológia
  Názov práce/umeleckého výstupu: „Apathia:Asia“ autorská poézia
 2. Ema Vlasáková
  Ročník: 2. roč. Bc., kulturológia
  Názov práce/umeleckého výstupu: „Konverzácia skrz sklo“
 3. Martina Sklenárová
  Ročník: 2.roč. Bc., kulturológia
  Názov práce/umeleckého výstupu: „Záchytný bod“ Experimentálna maľba s prvkami poézie – videozáznam
 4. Paulína Grolmusová
  Ročník: 3.roč. Bc., kulturológia
  Názov práce/umeleckého výstupu: Panna-Matka-Čarodejnica-Starena (cyklus fotografií)
 5. Mária Elena Bodnárová
  Ročník: 2.roč. Bc., etnológia
  Názov vystúpenia: Interpretácia piesní z Pohronského Inovca na trojhlasných gajdách
  Školiteľ: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 6. Karina Terézia Smolková
  Ročník: 2.roč. Bc., etnológia
  Názov súťažného vystúpenia: Pastierske a žartovné piesne zo Zázrivej – Hra na heligónke a na koncovej píšťale
  Školiteľka: doc. PhDr. Jana Ambrózová, PhD.
 7. Diana Sokolová
  Ročník: 1. roč., Bc. kulturológia
  Názov práce/umeleckého výstupu: Neobmedzená (tanečné sólo)
 8. Mária Elena Bodnárová, Karina Terézia Smolková, Júlia Galdunová (2.roč.Bc., etnológia), Alexandra Bachledová (1.roč. Mgr., etnológia)
  Názov súťažného vystúpenia: interpretácia piesne z Horného Vadičova „Počul som novinu…“.
  Školiteľka: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.

29.3. o 9:00, UTA
Vedecká sekcia Teória a prax v oblasti kultúry

KOMISIA:

 • Predseda komisie: Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 • prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
 • doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
 • Doc. PhDr. Silvia Letavajová, PhD.
 • Mgr. Katarína Mičicová
 • Michal Ján Imrovič
 1. Paulína Grolmusová
  Ročník: 3.roč. Bc., kulturológia
  Názov práce: Pornografizácia v digitálnych médiách. Reflexia vybraných aspektov intimity a sexuality v mediálnom diskurze.
  Školiteľka: Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
  Oponent: Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 2. Vanda Sopková
  Ročník: 1.roč., Bc. kulturológia
  Názov práce: Trauma v knižných podobách
  Školiteľka: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
  Oponentka: Mgr. Ingrid Hudecová
 3. Alla Kapustina
  Ročník: 1.roč. Bc., RKT
  Názov práce: Kultúra kozákov v Rostovskej oblasti
  Školiteľ: Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
  Oponent: Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 4. Natália Částová
  Ročník: 2.roč.Mgr., kulturológia
  Názov práce: Divadlo z Pasáže a jeho prínos v oblasti inklúzie
  Školiteľ: Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
  Oponentka: Mgr. Ingrid Hudecová
 5. Bc. Réka Pinkeová
  Ročník: 1.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Drag ako kultúrny fenomén súčasnosti
  Školiteľka: PhDr. Michala Fúsková, PhD.
  Oponentka: Mgr. Katarína Mičicová
 6. Diana Sokolová
  Ročník: 1.roč., Bc., kulturológia
  Názov práce: Almara 21. storočia
  Školiteľka: doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
  Oponentka: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
 7. Bc. Rebeka Palacková
  Ročník: 2.ročník, Mgr., kulturológia
  Názov práce: Necrotainment ako forma zábavy (so zreteľom na fenomén temného turizmu a mediálnej podoby necrotainmentu)
  Školiteľka: Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
  Oponent: prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
 8. Bc. Adam Benko
  Ročník: 1.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Začepčený Spiš
  Školiteľ: Prof. PhDr. Jaroslav Čukan CSc.; Oponentka: Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

29.3. o 8:30, UTA
Vedecká sekcia Manažment, marketing a cestovný ruch v teórii a praxi

KOMISIA:

 • Predseda komisie: prof. PhDr. Boris Michalík, PhD.
 • PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
 • PhDr. Roman Zima, PhD.
 • Mgr. Jana Hučková, PhD.
 • PhDr. Michala Fúsková, PhD.
 • PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
 • Dominika Čičová
 1. Bc. Radka Klemanová
  Ročník: 1.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Content marketing v cestovnom ruchu
  Školiteľ: PhDr. Roman Zima, PhD.
  Oponentka: Mgr. Ján Válek
 2. Bc. Zdenka Šuhajdová
  Ročník: 1.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Mlieko – potravina tisícich tvárí
  Školiteľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
  Oponentka: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
 3. Nikita Grachev
  Ročník: 1.roč. Bc., RKT
  Názov práce: Hobo – vedomé bezdomovectvo
  Školiteľka: PhDr. Michala Fúsková, PhD.
  Oponent: Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 4. Bc. Mário Sabo
  Ročník: 1.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Rozvoj cestovného ruchu v meste Barcelona
  Školiteľka: PhDr. Michala Fúsková, PhD.
  Oponent: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
 5. Vanesa Žaludková
  Ročník: 3.roč. Bc., RKT
  Názov práce: Cestovanie bez cestovnej kancelárie
  Školiteľ/-ka: PhDr. Michala Fúsková, PhD.
  Oponent-/ka: Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 6. Bc. Adam Slovák
  Ročník: 2.roč. Mgr., RKT
  Názov práce: Moderné trendy v propagácii cieľových miest – Vývoj videohier
  Školiteľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
  Oponent: PhDr. Roman Zima, PhD.
 7. Kristián Lencés
  Ročník: 3.roč. Bc., RKT
  Názov práce: Barová kultúra v meste Nitra
  Školiteľ: PhDr. Roman Zima, PhD.
  Oponentka: PhDr. Katarína Kompasová, PhD
 8. Mária Magáthová
  Ročník: 1.roč. Mgr, RKT
  Názov práce: Foodblogerstvo
  Školiteľka: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
  Oponentka: PhDr. Michala Fúsková, PhD.