25

marec, 2024

15:00-09:00

26

marec, 2024

15:00-09:00

ŠVOUČ 2024

Pozývame všetkých študentov a študentky na tohtoročnú ŠVOUČ, ktorá sa bude na ÚMKTKE FF UKF v Nitre konať v dňoch 25. – 26. marca 2024.

Prihlásiť so svojou prácou sa môžete u školiteľov do 11. marca 2024.

Konanie ŠVOUČ bude rozdelené do jednej umeleckej sekcie (Amateur Art Fest) a dvoch vedeckých sekcií:

  1. Teória a prax v oblasti kultúry,
  2. Manažment, marketing a cestovný ruch v teórii a praxi.

Bližšie informácie na mfuskova@ukf.sk.

Využite možnosť ukázať svoje schopnosti, overiť si svoje vedomosti a získajte cenné skúsenosti!