25

marec, 2024

26

marec, 2024

Konanie umeleckej a vedeckých sekcií ŠVOUČ

Zadarmo

25.3 Konanie umeleckej sekcie ŠVOUČ pod názvom Amateur Art Fest
Dňa 25. marca 2024 sa o 18:00 začína v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru konanie ŠVOUČ v umeleckej sekcii Amateur Art Fest. Študenti a študentky všetkých študijných programov ÚMKTKE predstavia svoje rozmanité diela z oblasti hudobného, tanečného, výtvarného či audiovizuálneho umenia. Umelecká sekcia je voľne prístupná pre verejnosť.

26.3. Konanie vedeckých sekcií ŠVOUČ, venovaných aktuálnym otázkam kultúry a cestovného ruchu.
Sprievodný text: Dňa 25. marca 2024 sa o 8:30 začína v priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru a miestnosti B106 konanie ŠVOUČ v 2 vedeckých sekciách. Prvá sa venuje otázkam tradičnej a súčasnej kultúry, druhá reflektuje aktuálne trendy z oblasti cestovného ruchu. Študenti a študentky všetkých študijných programov ÚMKTKE predstavia svoje rozmanité diela a práce v rôznych tematických moduloch od tradičnej kultúry, cez nové druhy cestovného ruchu až po súčasné výzvy z oblasti kulturológie. Vedecké sekcie sú voľne prístupné pre verejnosť.