22

máj, 2023

Zahraničná návšteva z Uzbekistanu

Dňa 22. 5. 2023 poctila svojou vzácnou návštevou zahraničná delegácia z National univerzity of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek v Taškente – dekan Fakulty sociálnych vied Dr. Inakov Komiljon, pani prof. Shakhnoza Madaeva (vedúca Katedry filozofie a logiky) a pán Shukhrat Lakaev, PhD. (vedúci Oddelenia kvality vzdelávania na rektoráte National univerzity of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek). Národná uzbecká univerzita Mirza Ulugbeka aktuálne oslavuje 105 rokov od svojho vzniku a je jednou z najvýznamnejších v celej Strednej Ázii. Predstavuje modernú vzdelávaciu inštitúciu v hlavnom meste Taškent s vysokým akademickým ratingom, kapacitou a rozsiahlym komplexom doslova univerzitného mesta v mesta par excellence. Zahraničných hostí z Uzbekistanu prijal riaditeľ Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. Rokovania sa tiež zúčastnili prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. a Mgr. Jozef Palitefka, PhD. Predmetom ich spoločného stretnutia bolo najmä prehĺbenie spolupráce v oblasti výskumu a edukácie, rozvíjanie interkultúrneho dialógu, internacionalizácie vysokého školstva a i. Našich prijatých hostí zároveň živo zaujímal systém vzdelávania na našom pracovisku, fakulte ako aj celej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre predovšetkým v možnostiach prepojenia, zatraktívnenia a intenzifikácie akademickej mobility a potenciálnej vedecko-publikačnej činnosti.

Text: prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.