prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

  • Konzultačné hodiny:

    Pondelok 16.15 - dlhšiu konzultáciu dohodnúť mailom a štvrtok 13.15 – 14.15 (len nepárny týždeň)

  • Tel. kontakt:

    (+421) 37/6408 353

  • E-mail:

    zbenuskova@ukf.sk

Kontaktujte ma