Aktivity Oddelenia etnológie a folkloristiky

V roku 2018 sa v rámci študijného programu etnológia vyprofilovala spevácka skupina Ulijanky, ktorá počas svojej existencie účinkovala na rôznych folklórnych festivaloch a podujatiach a absolvovala nahrávanie v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Skupina sa zameriava na štýlové prevedenie folklórneho piesňového materiálu z viacerých lokalít Slovenska. V súčasnosti ju tvoria nielen aktuálne, ale aj viaceré bývalé študentky, ktoré tak naďalej udržiavajú vzťah so svojou Alma mater.

K aktivitám Oddelenia etnológie patrí aj ojedinelé slovenské festivalové podujatie na Slovensku – Etnologické dni, zamerané na prezentáciu osobností, zaujímavých tém a výstupov z oblasti etnológie. Niekoľkodňové podujatie je určené študentstvu aj širokej verejnosti a pozostáva z prednášok, prezentácií, výstav, moderovaných diskusií, filmových projekcií, hudobných, tanečných a výtvarných workshopov, komentovaných exkurzií, prehliadok a iného. Dlhodobo organizovaným podujatím sú aj Folklórne pozdravy, zamerané na priblíženie vybraných osobností folkloristiky, hudobného a tanečného folklorizmu na Slovensku prostredníctvom moderovanej diskusie, výstavy či prezentácie. V minulosti sa na podujatí prezentovali také osobnosti ako Ondrej Demo, Heda Melicherová, Oskár Elschek, Ján Blaho, V. J. Gruska, Pavol Kužma, Juraj Kyseľ a ďalší. Takisto organizujeme verejné on-line diskusie so zaujímavými osobnosťami – Etnologické večierky.

Etnologické dni

Etnologické dni

Každoročné podujatie zahŕňa workshopy, odborné prednášky, výstavu fotografií, tanečnú zábavu, exkurziu a pod.

Folklórne pozdravy

Folklórne pozdravy

Podujatie zamerané na priblíženie vybraných osobností folkloristiky, hudobného a tanečného folklorizmu.

Predvianočné matiné

Predvianočné matiné

Zavŕšene prednáškového obdobia spojené s prezentáciou projektov študentov 3. a 5. ročníka s diskusiou.

Ulijanky

Ulijanky

Folklórna spevácka skupina tvorená súčasnými aj bývalými študentkami etnológie.

Interdisciplinárne dialógy

Interdisciplinárne dialógy

Vedecké prednášky popredných odborníkov z oblasti humanitných alebo spoločenských vied.

Študentská vedecká odborná činnosť

Študentská vedecká odborná činnosť

Na Oddelení etnológie sa každoročne koná súťaž ŠVOČ, z ktorej sa každé tri roky koná aj celoslovenské kolo.

 Beánie

Beánie

Podujatie organizované študentmi tretieho ročníka, ktorým sa prváci rituálne integrujú do študentskej komunity.

 Exkurzie

Exkurzie

Oddelenie pravidelne organizuje odborné exkurzie do rôznych miest.

Letná univerzita

Letná univerzita

Detské prednášky, výtvarné a tanečné dielne zamerané na interaktívnu prezentáciu tradičnej kultúry žiakom ZŠ.