Aktivity Oddelenia kulturológie

Culturologos

Culturologos

Cyklus vedeckých prednášok z oblasti kulturológie a príbuzných odborov s medzinárodnou účasťou.

Študentské divadlo VYDI

Študentské divadlo VYDI

Je tvorené študentmi kulturológie ako aktívnymi tvorcami v oblasti dramaturgie, réžie, choreografie, herectva.

Galéria na schodoch

Galéria na schodoch

Galéria funguje od roku 2013 a slúži nielen pre profesionálov, ale je prístupná aj tvorbe študentov.

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Oddelenie každoročne usporadúva súťaž ŠVOUČ v dvoch sekciách - vedeckej a umeleckej.

Kulturologická spoločnosť

Kulturologická spoločnosť

Činnosť je zameraná na celoslovenské kultúrne akcie a podujatia, ktoré organizujú študenti spolu s pedagógmi.

Workshop ukrajinského jazyka

Workshop ukrajinského jazyka

Účastníci sa oboznámia so základmi komunikácie v ukrajinskom jazyku a rozvinú schopnosť počúvať jazyk s porozumením.