Súčasťou študijného programu riadenie kultúry a turizmu sú domáce aj zahraničné odborné exkurzie. Prispievajú k rozšíreniu odborného profilu študentov, k aplikovaniu ich organizačných schopností a sprievodcovských zručností v praxi. V rámci exkurzií po Slovensku sú navštevované najvýznamnejšie kultúrne pamiatky vybraného regiónu (regiónov), prírodné lokality či významné podujatia (napr. veľtrhy cestovného ruchu). V rámci zahraničných exkurzií už študenti niekoľkokrát navštívili Taliansko, Rumunsko, Moldavsko, Rakúsko, Poľsko, Lotyšsko, Litvu či (bežne) Českú republiku. Na jeden „šup“ dali Paríž-Londým-Amsterdam. Najďalej boli v ruskom Petrohrade.