Siluety krás Benátska

V dňoch 5. – 9. mája 2024 sa uskutočnila viacdňová odborná exkurzia (Benátky, Verona, Vicenza, Padova), ktorú organizačne pripravila doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., a garančne viedol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Oddelenia kulturológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre. Programovo sa zacielili na umelecké a kultúrne hodnoty talianskeho regiónu Benátsko (Veneto). Študenti a študentky viacerých študijných programov Filozofickej fakulty UKF v Nitre: kulturológie, estetiky, žurnalistiky, romanistiky, anglistiky, marketingovej komunikácie a reklamy, histórie a archeológie mali možnosť v priebehu pár dní spoznať najzaujímavejšie miesta tohto vari najrôznorodejšieho kraja Talianska. Púť za krásami mierila k architektonickým pamiatkam svetového kultúrneho dedičstva a skvostom maliarskeho a sochárskeho umenia, umiestnených v prestížnych galériách a múzeách.

Región Benátska sa vskutku oplatí navštíviť. Jeho elegancia je už doslova vpísaná do priľahlého profilu krajiny (od siluet Álp na severe až po plytčinu Benátskeho zálivu na juhovýchode). Doslova iluzívne sa v ňom vynímajú napríklad vysoké zvonice, priečelia palácov a radníc, renesančné kupoly chrámov, tvoriacich neraz impozantné scenérie pôsobivých výjavov. Následne z ich charakteru vyrastá čarovná spektakulárnosť.

Je to evidentné najmä v prípade Benátok – mesta na lagúne – osobitého svojou polohou niekde medzi pevninou a morom. Už vystúpením z vaporeta sa návštevník ocitne na námestí sv. Marka – jednom z najpôsobivejších námestí na svete, ktoré udivuje najmä neobyčajným komplexom prvkov byzantského slohu (Basilica di San Marco), benátskej gotiky (Pallazzo Ducale – Dóžov palác), príp. renesančnej architektúry (Bibliotéka Marciana). Chrám sv. Marka je napríklad takýmto vzácnym dokladom byzantského vplyvu. Charakterizujú ho typické konštrukčné postupy (napr. pôdorys v tvare gréckeho kríža či systém kupol na sústave menších tamburov). Aj v interiéri tohto chrámu cítiť závan orientálnej kresťanskej mystiky s mozaikovitou výzdobou, monumentalitou kupol, prenášajúcich recipienta kamsi na východ do vzdialeného Konštantínopolu.

Benátky sú jednoznačne symbolom krásy a zároveň zániku. Odrážajú niekdajšiu excentrickosť bývalého obchodného impéria a jeho veľmocenského prepychu. Účastníci viacdňovej odbornej exkurzie sa počas prvého dňa sústredili predovšetkým na túto výtvarno-umeleckú stránku. Napríklad v Galérii dell´Accademia sa im predostrela súvislá prezentácia najhodnotnejších diel výnimočného benátskeho maliarstva od Tintoretta, Tiziana, Belliniho, Carpaccia, Giorgioneho a mnohých iných. Naproti tomu v múzeu Peggy Guggenheim sa mohli sústrediť na fascinujúcu zbierku súčasného umenia.

Aj druhý deň viacdňovej odbornej exkurzie sa týkal spoznávania ďalších hodnotných pamätihodností tohto výnimočného regiónu Benátska. Mesto Verona oplývala vzácnou jedinečnosťou. Na jej ploche bolo možné v súvislom rade zaznamenať vývinovú premenlivosť slohov v ucelenej postupnosti od antickej rímskej architektúry cez románsky, gotický, renesančný, barokový atď. Verona je mestom, kde sa takáto kontinuita mohla obsiahnuť (od rímskeho amfiteátra až po gotické a renesančné paláce). Študenti a študentky sa stihli pokochať stredovekým hradom Castlevecchio spolu so zrekonštruovaným mostom ponad rieku Adiža, ako aj Júliiným balkónom so silným odkazom na tragický mýtus o láske zo slávneho diela Williama Shakespeara. Napokon sa im utešujúco ponúkol panoramatický výhľad na celého mesto zo záhrad Giustiniovcov s labyrintmi či tajuplným maskaronom.

Mesto Vicenza zase upútalo výnimočne zachovanými dielami slávneho architekta Andrea di Pietra, zvaného Palladio, ktorý v ňom zanechal originálny rukopis. Prezreli si prvé renesančné divadlo Teatro Olimpico s impozantnou perspektívou, navrhnuté pre tamojšiu Olympskú akadémiu ako miniatúru starorímskeho divadla v interiéri. Dominantu mesta tiež tvorila Basilica Palladiana obdivuhodnej proporcionality a harmonickej zladenosti.

Tretí deň v benátskom regióne patril univerzitnému mestu Padova s jeho majestátnymi sakrálnymi monumentmi (Basilica di Sant Antonio, Basilica Santa Giustina), ako aj mnohými ďalšími architektonickými pamätihodnosťami (Palazzo della ragione, Torre dell´orologio, kaplnka Scrovegniovcov), parkami (Prato della Valle) či záhradami (Orto Botanico). Časť študentov zavítala i do múzea prehistórie filmu. Najvzácnejším vyvrcholením a pomyslenou bodkou celej viacdňovej exkurzie sa napokon stala návšteva historického múzea Univerzity v Padove aj s anatomickým divadlom a historickými sálami tejto najstaršej univerzity v Taliansku. Študenti sa nielenže dozvedeli o výučbe medicíny, ale napríklad aj o prvej graduovanej žene na tejto univerzite v roku 1658 – Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

Viacdňová odborná exkurzia v talianskom regióne Benátsko potvrdila zmysel organizovania takýchto zahraničných ciest v celkovej zážitkovosti objavovania umeleckej a kultúrnej rozmanitosti. Spojila fakultu a jej jednotlivé pracoviská, resp. študijné programy so zameraním na dejiny umeleckých štýlov a kultúry (divadelné a výtvarné umenie) a umožnila takpovediac v teréne prepájať výučbu umelecko-teoretických disciplín s tvorivým uchopovaním. Rovnako významne sa na jej programovej náplni podieľali aj študentky kulturológie (Eva Oľhová, Ema Vlasáková, Paulína Grolmusová) svojou aktívnou organizačnou zručnosťou.

 

Autor textu: prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

© Foto: Bc. Paulína Grolmusová