Odborná prax vo Švajčiarsku

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre študentov vysokých škôl, hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odborná prax sa uskutoční v termíne od 11. júna do 10. októbra 2023. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční v období medzi koncom februára a začiatkom marca 2023 v Banskej Bystrici. Presný termín záujemcom včas oznámime zaslaním pozvánky s pokynmi týkajúcimi sa výberového konania.

Minimálne požiadavky

  • znalosť nemeckého jazyka na hovorovej úrovni,
  • vek minimálne 18 rokov v čase nástupu na prax a maximálne 26 rokov,
  • odborné vzdelanie nie je potrebné
  • počas intenzívneho 14 dňového prípravného kurzu vás naučíme všetko potrebné

Ďalšie potrebné informácie nájdete na www.swiss-slovaktourism.sk